Kako do nas – Zagreb

Kuhinje Šarić j.d.o.o.
Dugoselska ulica 95, 10 360 Sesvete, Republika Hrvatska
Telefon: 01 / 2046985
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
MBS: 080888675
OIB: 06882516543
Osoba ovlaštena za zastupanje društva: Željko Šikuten
Temeljni kapital društva: 10,00 kuna
Poslovna banka društva: Zagrebačka Banka d.d.
Žiro-račun društva: HR1223600001102394096
URL: www.kuhinje-saric.hr, www.saric.kitchen

Radno vrijeme salona u Zagrebu:
po dogovoru (najava na broj telefona)
Mobitel 1: 091 / 797 2856 – Željko Šikuten
Mobitel 2: 091 / 535 2596 – Dražen Boltek