Zidni profili

Koristimo isključivo aluminijske zidne profile. Plastični su jeftiniji, ali površinski sloj će se brzo oštetiti ili čak oguliti. Ako je u blizini plinsko kuhalo, plastični će se profil na tom mjestu deformirati i pocrniti od visoke temperature.